ECG là một xét nghiệm cơ bản, một phương tiện quan trọng trong tim mạch giúp chẩn đoán các bệnh lý rối loạn nhịp cũng như gợi ý những bất thường về cấu trúc. Để đọc hiểu thành thạo một ECG cần quá trình học tập kiên trì đi từ bản chất, cơ chế đến đặc điểm của từng bệnh lý. ECG challenge là tập hợp những ví dụ về ECG đã được Việt hóa, giúp bạn đọc phân tích được các đặc điểm bệnh lý trong bối cảnh lâm sàng cụ thể qua đó dễ dàng tiếp cận, phân tích và tổng hợp.

CLB Nội khoa xin gửi đến các bạn series đầy bổ ích này: ECG challenge