Y học bằng chứng là khái niệm không còn quá xa lạ đối với các bác sĩ lâm sàng. Sự ra đời của y học bằng chứng đã làm thay đổi nhận thức về tư duy điều trị. Dựa vào các khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị được xay dựng trên các nghiên cứu lâm sàng, cùng với kinh nghiệm của mình, người bác sĩ có thể đưa ra quyết định chính xác hơn, khoa học hơn và mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhên theo nguyên tắc “điều trị người bệnh, không chỉ điều trị bệnh.

CLB Nội khoa xin được phép tổng hợp và gửi đến các bạn những khuyến cáo từ những hiệp hôi uy tín trên thế giới trong chuyên mục này: Cập nhật Nội khoa