Khó thở là một triệu chứng và nguyên nhân thường gặp khiến bệnh nhân vào viện. Học kỳ I, CLB đã gửi đến các bạn chuyên đề về “Tiếp cận bệnh nhân Khó thở”. Tiếp nối chuyên đề đó, CLB đã cụ thể hóa bằng một Case lâm sàng để giúp các bạn hiểu rõ hơn về từng bước tiếp cận cũng như định hướng nguyên nhân cụ thể trên một bệnh nhân.  

Chuyên đề cũng đã cập nhật những kiến thức mới về Suy tim từ các khuyến cáo của ESC 2016, AHA/ACC và tài liệu mới nhất của BYT 2020 về Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân Suy tim mạn tính.  

Tiếp cận bệnh nhân Khó thở qua Case lâm sàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *