Vừa qua, Bộ Y tế đã cập nhật tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim mạn tính”. Hướng dẫn đã cập nhật những khuyến cáo gần nhất của Hội Tim Mạch Châu Âu (ESC 2016), Hội Và Trường Môn Tim Mạch Học Hoa Kì (ACC/AHA2017), Đồng thuận của Hội Suy Tim Châu Âu 2019 (HF-ESC 2019),…  

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN TÍNH – BYT 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *