Hen phế quản liên tục được GINA cập nhật và có nhiều điểm mới trong các khuyến cáo gần đây. Để đáp ứng nhu cầu thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh Hen phế quản, vừa qua BYT đã ban hành tài liệu mới về ” Hen phế quản ở người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi”, dưới đây là hướng dẫn của BYT:

HEN PHẾ QUẢN ở NGƯỜI LỚN và TRẺ EM ≥ 12 tuổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *