Thiếu máu vừa là triệu chứng vừa là biến chứng trong bệnh thận mạn. Đây cũng chính là một trong những triệu chứng chính của bệnh thận mạn. Tình trạng này ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh.

Có rất nhiều cơ chế dẫn đến thiếu máu trong bệnh thận mạn, những cơ chế đó là gì? Cách thức chẩn đoán và phân loại cũng như những vấn đề liên quan đến điều trị thiếu máu ở bệnh thận mạn như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong chuyên đề dưới đây của CLB

Thiếu máu trong bệnh thận mạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *