Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng chảy máu từ bất kỳ vị trí nào trên đường tiêu hóa (tính cả chảy máu từ đường mật, tụy và không kể chảy máu từ miệng, hầu họng).

Tiếp cận một bệnh nhân XHTH trên nói riêng và XHTH nói chung như thế nào là đủ, giúp định hướng nguyên nhân và từ đó chỉ định được các CLS, xử trí phù hợp đối với bệnh nhân.

CLB Nội khoa xin gửi đến các bạn chuyên đề Tiếp cận bệnh nhân Xuất huyết tiêu hóa. Hy vọng sau buổi trình chuyên đề vừa qua và slide này sẽ giúp các bạn thành thạo trong khai thác và thăm khám bệnh nhân cũng như biện luận tốt một hội chứng XHTH

Tiếp cận bệnh nhân Xuất huyết tiêu hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *