Mặc dù có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị Viêm tụy cấp, nhưng tỷ lệ tử vong do viêm tụy cấp nặng còn cao.

Việc theo dõi, đánh giá sớm mức độ nặng của viêm tụy cấp sẽ đưa ra được các xử trí, quyết định kịp thời trong điều trị viêm tụy cấp nặng
CLB Nội khoa xin gửi đến các bạn chuyên đề về đánh giá, theo dõi Viêm tụy cấp nặng

VIÊM TỤY CẤP NẶNG – ĐÁNH GIÁ LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *